Comprenguem

Aquest apartat està format per un conjunt de textos escrits, orals i, en alguns casos, audiovisuals, amb una sèrie d’activitats adreçades a acostar-se al gènere discursiu abans que siguin enunciades explícitament les seves característiques. S’ha procurat que els textos seleccionats s’acostin al màxim possible als models canònics de cada gènere discursiu. De totes maneres, un text, com a entitat única, pot participar de la majoria de les característiques del gènere però pot no exemplificar-ne algu­na ja que, com tots sabem, no tot és matemàtic en el món de la comunicació.

En les unitats centrades en un moment de la història literària, els textos presenten algunes caracterís­tiques de l’època amb la intenció de facilitar a l’alumnat la comprensió del context cultural en què els nostres autors van desenvolupar la seva obra.

Tot i que en aquest apartat també es troben activitats d’expressió, la comprensió hi té el paper principal, ja que suposa una de les exigències principals del nostre currículum. Potenciem aquesta com­prensió a partir d’una sèrie de decisions:

a)         Fomentem la comparació com a estratègia de comprensió, de manera que l’aprenent s’adoni dels diversos matisos que poden presentar els textos. En cada unitat hi ha diversos textos relacio­nats entre si pel fet de pertànyer al mateix gènere. Actualment sabem que el lector entén els textos a partir de la seva capacitat d’anticipar el contingut que conté i les estructures que l’organitzen. Els gèneres discursius tenen un paper fonamental en aquesta anticipació i en la formulació de bones expectatives de lectura, d’aquí que calgui dotar els lectors de diversos referents, a banda d’aquells de què disposin a través de les seves lectures.

b)         Fomentem la integració de la comprensió escrita, oral i audiovisual perquè obliga a la transferència de coneixements i d’estratègies de comprensió, d’aquí el nostre interès per situar-les en el mateix espai.

c)         La possibilitat de disposar de diversos textos és una de les maneres que el manual ofereix per tractar la diversitat a l’aula. Cada professor pot seleccionar aquells textos que resultin més adequats per als seus alumnes, sense que això generi cap problema a l’hora de seguir el fil de la unitat.

d)         Les activitats de comprensió lectora posen l’accent, en cada cas, en diverses estratègies de lectura per part de l’alumnat. En algunes unitats es potencia el resum, en altres la realització d’inferències, en altres la traducció visual, en altres la deducció del significat de les paraules a través del context… Si bé en totes hi ha algunes activitats recurrents, en cada unitat s’ha remarcat alguna d’aquestes estratègies perquè l’alumnat s’adoni de com funciona. El professorat pot aprofitar aquests moments per ensenyar-li d’una manera explícita el funcionament d’una determinada estratègia de lectura, ja que la seva metacognició és un factor que potenciarà la seva competència lectora. Per sistematitzar aquest ensenyament explícit, es pot seguir aquest esquema de preguntes:

QUÈ? Una breu descripció, una definició o un exemple de l’estratègia que es vol ensenyar.
COM? Un ensenyament directe de la manera com opera:L’ensenyant explicita verbalment com ell utilitza l’estratègia.

L’ensenyant interacciona amb els alumnes i els guia envers el domini de l’estratègia tot donant-los els indicis, els records… i disminuint progressivament la seva aportació.

L’ensenyant consolida els aprenentatges i afavoreix l’autonomia dels alumnes en la utilització de l’estratègia.

PER QUÈ? Una breu explicació dient per què l’estratègia és important i com la seva adquisició ajudarà els alumnes a ser millors lectors.
QUAN? L’ensenyant explica les condicions en les quals cal emprar o no cal emprar aquesta estratègia i com s’ha d’avaluar la seva eficàcia.

e)         En les activitats de comprensió lectora s’ha integrat el treball sobre l’ús del diccionari, ja que és un dels moments en què aquest resulta més significatiu. Depenent de l’activitat, es reclamarà l’ús d’un diccionari o d’un altre, i es posarà l’accent en els diccionaris virtuals, ja que sembla que seran imprescindibles en aquest segle.

f)          Hem procurat, a més a més, potenciar el treball sobre el reconeixement morfològic com a estratègia de lectura. Tot i que la derivació de paraules es treballa extensament en el llibre de segon, cal entendre el seu rol fonamental en la comprensió de textos, d’aquí la seva presència en aquesta secció de manera completament integrada.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: