Tag Archives: llengua catalana i literatura

Escriure per construir el sentit d’un text

2 gen.

L’alumne és un subjecte escolar que es defineix pel que sap i aprèn, i per la manera com maneja el que sap i aprèn dins de la institució escolar. En aquest sentit, l’escriptor escolar té com a característica central ser escolar. Ningú no dubta que l’elaboració de redaccions a partir d’una consigna d’escriptura, en l’àmbit de l’escola, és una tasca de la màxima importància. Amb tot, crec que l’escriptor escolar es forma, sobretot, en les múltiples tasques en què intervé l’escriptura en qualitat de suport de la mateixa activitat; és el cas de l’escriptura entesa com a eina de construcció del sentit d’un text. Una secció present en tots els manuals del Projecte Eines, «Comprenguem els textos», s’ha estructurat a partir d’aquesta concepció de l’escriptura. La comprensió d’un text s’alimenta del diàleg entre aquest text i l’alumne, d’una banda, i entre l’alumne i el professor/a i els altres alumnes, de l’altra. En els manuals, orientem aquest diàleg per mitjà d’un conjunt de preguntes relacionades amb els aspectes més significatius del text: una proposta d’actuació que no priva el professor o professora de fer una tria i organitzar el diàleg de la manera que consideri que s’adequa més a les característiques dels seus alumnes.

La comprensió d’un text és una acció de pensament en situació escolar i, en conseqüència, esdevé un important element d’activació de l’escriptura i l’oralitat escolars. Formular preguntes relacionades amb la comprensió d’un text no és una tasca senzilla. Per dir-ho amb més exactitud: plantejar preguntes òbvies és un parany que no resulta fàcil d’esquivar. Evidentment, hom pot fer preguntes de comprensió que tinguin respostes precises en el mateix text: si el personatge protagonista vesteix una camisa verda, sempre se’n pot demanar als alumnes el color de la camisa, i segur que ens diran que és el verd. Però, segons el meu parer, les preguntes d’aquesta mena no van enlloc, perquè no susciten cap diàleg entre el text i els alumnes: són preguntes eco que no aporten res a la construcció del sentit del text. La idea bàsica és, al contrari, promoure que els alumnes donin el seu punt de vista personal i no arbitrari amb relació al text que acaben de llegir. Una opció didàctica que obliga, en definitiva, a formular preguntes amb diversos graus de complexitat o, si ho prefereixen, a posar uns obstacles que cal afrontar i resoldre. Els alumnes han de dotar de sentit el text i posar-lo de manifest per mitjà de l’escriptura. Aquesta escriptura és escriptura escolar, i crec que és una escriptura a la qual cal prestar molta atenció.

Cada pregunta orienta l’alumne perquè fixi l’atenció en un aspecte del text i n’elabori una resposta que el professor o professora i la resta d’alumnes puguin comprendre. D’una banda, l’alumne ha d’escriure la resposta atenent el sistema i la normativa de la llengua i, de l’altra, ha de donar compte de la recepció del text i exposar què ha percebut i entès de les idees principals. L’alumne no parla d’un tema preestablert per una consigna d’escriptura, sinó que parla reflexivament del text. És a dir, treballa, alhora, els continguts del text i les respostes que li donen sentit, i la forma d’aquestes respostes.

L’escriptura relacionada amb la comprensió i la construcció del sentit d’un text és una activitat essencial en la formació de l’escriptor o escriptora escolar, i demana un procés de correcció, revisió i reescriptura de les respostes, emparentat amb el procés corresponent a un text produït a partir d’una consigna d’escriptura, però distint d’aquest. En parlarem en un altre apunt.

Joan Busquets Gasulla

Anuncis